Duch Claramunt neix del punt de trobada entre l'arquitectura i la joieria, eliminant tot esquema formal previ i partint d'una revisió constant de la manera d'entendre la joia.

Els punts de partida poden provenir de qualsevol camp, ja que l'equip considera que tot posseeix unes qualitats pròpies que, un cop revisades i definides, poden suggerir noves idees. Les peces s'allunyen de la tradicional definició de la joia com a objecte decoratiu i com a producte d'un disseny que la predetermina. Això constitueix un mètode creatiu que només pot sorgir d'una mentalitat globalitzadora i del mecanisme de l'arquitectura, constituint una manera de fer que caracteritza totes les produccions Duch Claramunt.


   BASES 1er CONCURS ITERNACIONAL D'ORNAMENTACIÓ DUCH CLARAMUNT

   INSCRIPCIÓ

   BAIXAR LOGOS I IMATGES


 


CONCURS   
INICI  |  @