Duch Claramunt neix del punt de trobada entre l'arquitectura i la joieria, eliminant tot esquema formal previ i partint d'una revisió constant de la manera d'entrendre la joia.

Els punts de partida poden provenir de qualsevol camp, ja que l'equip considera que tot posseeix unes qualitats pròpies que, un cop revisades i definides, poden suggerir noves idees. Les peces s'allunyen de la tradicional definició de la joia com a objecte decoratiu i com a producte d'un disseny que la predetermina. Això constitueix un métode creatiu que només pot sorgir d'una mentalitat globalitzadora i del mecanisme de l'arquitectura, constituint una manera de fer que caracteritza totes les produccions Duch Claramunt.

L'objectiu del grup és preparar l'ornamentació perquè l'usuari pugui intervenir en la joia.

El potencial de les darreres col·leccions radica en la novetat del sistema aplicat. Són, més que peçes, eines per generar peçes. D'aquesta manera no tan sols l'usuari pot intervenir en la joia fent-la diferent i pròpia, sinó que a més la joia Duch Claramunt es pot adaptar en tot moment a les exigències que el mercat demani.