Es el primer pack que es pot entregar fred o calent i que confón sobre el que conté
         
TERMPACK
 ANTERIOR INICI   |   PACKS   |   @